CV, in brief Born in Istanbul, Üsküdar. After graduation from the Kadıköy College and the Cerrahpaşa faculty of Medicine with an honorary degree and scholarship of TÜBİTAK (Turkish Scientific and Technical Research Foundation) , she completed her specialty in Ophthalmology in the same faculty on 1982.

She founded the Uveitis - Behçet section at 1991, in Göztepe Training and Education Hospital. On January 2001, she had an intensive course on complicated cases in ocular inflammation, medical retina, ICGA and Laser Flare-cell meter, conducted by Dr. Carl P. Herbort (“La Source” Eye Center, inflammatory eye diseases, Lausanne, Switzerland)

She then continued her practice mainly on uvea and medical retina, and for a short time strabismus, on various ophthalmology clinics.

On November 2016, she was entitled to FICO (Fellow of International Council of Ophthalmology)

ICO (International Council of Ophthalmology) certificates:
Ophthalmology, Advanced Exam (2016)
Ophthalmology, Clinical Sciences (2016)
Ophthalmology, Basic sciences (2015)
Optics refraction and optical instruments (2015)

Specialty in Ophthalmology She has been concentrated on Uvea since 1991 and Medical Retina since 2000.
Since 2003, she has been working at world Eye Hospital as a consultant on medical retina, uvea and neuro-ophthalmology.
She has been a guest lecturer for a short time at the Maltepe Faculty of Medicine on 2009, and a short time lecturer at the University of Near East.
Scholarship:
Turkish Scientific and Technical Research Foundation (TÜBİTAK), 1969- 1978
Subspecialty Memberships in Turkish Society in Ophthalmology:
Society of Uveitis 2001
Society of Optics, Refraction, and Low vision rehabilitation, 2002
Foreign languages :
English (advanced), German (intermediate), Portuguese (intermediate)
Memberships :
Turkish Society of Ophthalmology
American Academy of Ophthalmology (AAO)
EURETINA (Europian Society of Retina Specialists)
Intra Ocular Inflammation Society (IOIS)
European Contact Lens Society of Ophthalmologists (ECLSO)

Lectures:
She has been a lecturer and trainer on behalf of the Turkish Society of Ophthalmology since 2002, and has participated in more than 20 lectures.
Conferences: “The Psychology of Vision”
Turkish National Congress of Ophthalmology, North Cyprus, Girne, 6 Oct 2011
“Upon looking and seeing”
Eskişehir faculty of Medicine, arts' organisation (22 Nov 2010),
slide show composed of paintings and photography
“Upon looking and seeing” II
Eskişehir faculty of Medicine, arts' organisation ( Oct 2011)
slide show composed of paintings and photography

Posters/ Presentations :
Published and unpublished 36 presentations at national and international meetings

Book sections :
Uzunoğlu, F: ”Topical Therapy in uveitis” , Section 4, Medical Therapy of Uveitis, II. Drugs and routes of application, in: Uveitis: Diagnosis, Medical Therapy and Surgical Approaches, TOD Eğitim yayınları, No 15, Eds: Özyazgan Y, Tutkun İTT, Kazokoğlu H, Galenos yayınevi, 2013, Istanbul, 395-404

Uzunoğlu, F: “Uveitis and systemic steroids”, Section 4, Medical Therapy of Uveitis, II. Drugs and routes of application, in: Uveitis: Diagnosis, Medical Therapy and Surgical Approaches, TOD Eğitim yayınları, No 15, Eds: Özyazgan Y, Tutkun İTT, Kazokoğlu H, Galenos yayınevi, 2013, Istanbul, 411-421

Uzunoğlu, F: “Quality of vision with monofocal intraocular lenses”, Section 34, Basics in Optics, Refraction and Low vision Rehabilitation, TOD Eğitim yayınları, No 12, Ed. Tamçelik N, Özgün Ofset Ltd, Istanbul, 2010, 369-376

Uzunoğlu, F: “Quality of vision with multifocal intraocular lenses”, Section 35, Basics in Optics, Refraction and Low vision Rehabilitation, TOD Eğitim yayınları, No 12, Ed. Tamçelik N, Özgün Ofset Ltd, Istanbul, 2010, 377-384

Translation :
“Handbook of Ophthalmic Principles”
Şaşılık El Kitabı, Cashell, GTW; Durran, IM
Translation: Güzin İskeleli, Ufuk Demiroğlu, Füsun Uzunoğlu, Sermet Matbaası, 1986, Vize

Hobbies:
Painting, photography, literary writing.
Solo Exhibitions:
2006 Dec, 2007 Dec, "Far-east through my camera", photography exhibition
2009 Feb, “The Streets and the People”, exhibition of oil paintings
2013 Jan, "Istanbul Nights", exhibition of acrilic paintings
Awards:
Two exhibitions on Boyner Photography Contest, 2008
Color category Third prize on Turkish Medical Association Photography Contest, 20013
Two exhibitions on Turkish Medical Association Photography Contest, 20014
Membership:
IFSAK (Society of Cinema and Photography of Istanbul)
Certificate on diction and speech for radio-TV
Certificate on Advanced writingö Atélier DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.