Nöro-oftalmoloji ve Oküloplasti nedir?

NÖRO-OFTALMOLOJİ


Gözün görme olayının tamamlanabilmesi için görüntünün beyne iletilmesi ve orada yorumlanması gerekir. Görme yolları dediğimiz bu sitemde her hangi bir bölümde (görme siniri hastalıkları, beyin tümörleri, kanamalar, dammar tıkanıklılları gibi) meydana gelen patolojiler, görme kaybıyla sonlanabilir. Ayrıca Behçet hastalığı, multipl skleroz gibi beyin ve gözü bir arada etkileyebilen hastalıklar vardır. Diabet, sarkoidoz gibi göz kaslarında felç yapabilen hastalıklar, ve beyin hastalıklarına bağlı gözün hareket kusurları vardır. Tüm bu hastalıkların yorunlanması ve tedavisinde, nöro oftalmoloji ayrı bir branş olarak değer taşır.

OKÜLOPLASTİK CERRAHİ Göz kapakları, orbita (göz yuvarlağının yerleştiği boşluk), göz yaşı hastalıkları ve göz kuruluğu konularıyla ilgilenir.
Bu bölümde yapılan başlıca ameliyatlar:
 • Göz kapağı cerrahisi(Düşüklük, kırışıklık, torbalanma, tümörler, anomaliler)
 • Göz yaşı hastalıkları, kanal tıkanıklığı (dakriyostenoz)
 • Hareketli göz protezleri
 • Botox enjeksiyonu
 • Konjunktiva plastiği
 • Tümör cerrahisi
 • Doğumsal anomaliler • Diğer hastalıklara dön
 • DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

  Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.