ANASAYFA

Bu site, özellikle uvea ve retina hastalıklarında güncel yaklaşımları ve bazı temel kavramları toplumla paylaşmak ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.Düzenli olarak güncellenmektedir. Ayrıca Dr. Füsun Uzunoğlu fotoğraf, tablo ve denemelerini de bu sitede sizlerle paylaşıyor olacak.


Uveit nedir?

Uveit, nadir bir göz hastalığıdır. Gözün uvea (uva=üzüm) adını alan ve iris, silier cisim ve koroidden oluşan tabakalarının “enflamasyonu”dur. Vücudun kendi bağışıklık sisteminin oluşturduğu bir hastalıktır. Bunun normal bir iltihaptan farkı, doğrudan doğruya bir mikrobik duruma bağlı olmamasıdır. Akyuvarlar dokuya bir mikropla savaşmak için değil, kendi öz dokularını yanlış tanıdıkları için gelir ve bir “enflamasyon” oluştururlar. Devamı İçin Tıklayın

Retina Nedir?

Gözün renkli ve renksiz görmeyi sağlayan hücrelerden oluşan ve doğrudan beyinle bağlantılı bir tabakasıdır. Başlıca, sinir lifleri ve retina pigment epitelinden ibarettir ve 0,1-0,5 mm arasında değişen bir kalınlığı vardır . Temel yapısı embriyoda (cenin) ilk 33 günde oluşur. Bir fotoğraf makinası gibi, retinada oluşan görüntüyü 1 milyon sinir lifi optik sinirle beyne taşınır ve görüntü orada yorumlanır. Devamı İçin Tıklayın


Kısa Özgeçmiş:

Istanbul, Üsküdar doğumlu. Kadıköy Maarif Kolejini ve Cerrahpaşa tıp Fakültesini dereceyle ve TÜBİTAK bursuyla bitirdikten sonra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Göz Hastalıkları dalındaki uzmanlığını tamamladı (1982). 1991’de SSK Göztepe hastanesinde Uvea-Behçet birimini kurdu. Ocak 2001’de Dr. Carl P. Herbort‘un kliniğinde oküler enflamasyonda komplike olgular, medikal retina olguları, ICG ve Lazer flare-cell-meter yöntemleri konusunda yoğun bir kurs gördü. (“La Source” Eye Center, inflammatory eye diseases, Lozan, İsviçre) Daha sonra çeşitli merkezlerde uvea-medikal retina ve kısa bir dönem şaşılık konsultanı olarak çalışmalarını sürdürdü. Halen Türk Oftalmoloji Derneği Uvea birimi ve Optik-refraksiyon-rehabilitasyon birimi aktif üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte. Tıp dışındaki zamanları ise, fotoğraf, resim ve yazılarla dolu. Devamı İçin Tıklayın
 DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.