LASİK için uygun aday mısınız?


LASİK cerrahisi ya da refraktif cerrahi düşünüyorsunuz.
Ama acaba gözünüz uygun mu?
Ya da sonucu etkileyecek başka hastalıklarınız var mı?
İsterseniz aşağıdaki listeye bir göz atın:


• 18 yaşın altındaysanız
• Son 6 ayda kontakt lens ya da gözlük numaranız değiştiyse (Gebelik ve emzirme , numaranızda geçici değişiklik yapabilir.)
• Mesleğinize engel oluyorsa (bazı işverenler ve profesyonel kuruluşlar LASIK cerrahini kabul etmez. Orduda özellikle dalgıçlık ve pilotluk gibi görevlerde özellikle tedbirli yaklaşılmaktadır.)
• Kronik bağışıklık sistemi hastalığınız varsa (lupus, romatizmal eklem hastalığı), kontrolsüz diabet ya da yara iyileşmesini zorlaştıran her hangi bir hastalık.
• Görmeyi etkileyen ve yara iyileşmesini yavaşlatan bir ilaç alıyorsanız . Örneğin retinoik asit (Renova ve diğer piyasa isimleri), İmmün sistemi baskılayan kortizon ve diğer ilaçlar.
• Göz yaralanmalarının sık olabildiği sporları yapıyorsanız (Boks, güreş)
• Uveit ya da iridosiklit gibi bir göz enflamasyonunuz (yangı) varsa
• Herpes simpleks ya da herpes zoster (zona) enfeksiyonunuz varsa.
• Glokom ya da göz içi basıncını değiştiren herhangi bir hastalığınız varsa.
• Kornea kalınlığınız alışılanın altındaysa ya da kornea merkezinizin ortası dışarıya doğru kubbeleşen bir hastalığınız varsa (keratokonus).
• Korneanız travma veya daha önce geçirilmiş göz ameliyatı nedeniyle şekil bozukluğuna uğradıysa.
• Gözbebekleriniz aşırı büyükse.
• Şiddetli kuru göz varsa.


Eğer bu durumlardan biri sizde varsa, cerrahiyi doktorunuzla yeniden değerlendirmekte yarar var.

  • Bk. Diabet ve LASİK

  • Diğer hastalıklara dön
  •  DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

    Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.