Diabet ve LASİK


DİABET ve LASIK: Tedbirli yaklaşın
Lori Baker Shena, editör

Cornea, 2002;21:246–248.

Diabetli bir hasta LASIK istediğinde, kırmızı bayrak mı kalkmalıdır? Son araştırmalara göre, sarı bayrak daha uygun olabilir.
Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesinden Rick Fraunfelder ve Larry F Rich, LASIK ile tedavi edilen diabetik hastalarda, yüksek komplikasyon oranı bildirmişlerdir. Buna rağmen, özenle seçilen olgularda, LASIK uygulamasının yapılabileceği sonucuna varmışlardır.
Çalışmanın nedeni, bazı LASIK hastalarında iyileşmenin uzun sürmesiydi. Prof. Fraunfelder, Diabetik olan ve olmayan LASIK hastalarının altı aylık izleme sonuçlarını karşılaştırdıklarında, diabetik hastalarda %49 oranında komplikasyon varken, diğer gözlerde bu oranın %6.9 olduğunu gördüler. Diabetik hastalarda, kornea komplikasyonları oluşmaktaydı.
Yine de altı aylık takip sonucunda, diabet olan ve olmayan hastalar arasında görme keskinlikleri ve astigmatizm dereceleri arasında önemli bir fark kalmıyordu. Diabetik hastalar, sık gözyaşı damlaları gibi yardımcı tedbirlerle birkaç hafta ya da birkaç ay içinde iyileşmekteydiler. Bu nedenle, durumun diabetli hastalara iyice anlatılması önemlidir.
Diabetik hastaların ön muayenesi: Diabetik hastalardaki retina problemleri iyi bilinmektedir. Fakat bir çok klinisyen, diabetik hastalarda %50-75 oranında kornea problemi olduğunun farkında değildir. Bu problemler, LASIK öncesinde de vardır. Bu yüzden, ayrıntılı bir muayene çok büyük önem taşır.
Korneadaki bu değişiklikler, yani noktasal kornea bozukluğu, tekrarlayan erozyonlar (yüzeyel sıyrıklar), kornea (gözün ön bölümündeki saydam tabaka) yeni-damarlanması, nörotrofik (duyarlık kaybına bağlı) ülserler hiçbir belirti vermeyebilir. Bu da ayrı bir tehlikedir.
Texas Üniversitesinden Mc Culley ise, birkaç kırmızı bayraktan bahsediyor: “Önce şeker kontrol altında olmalı. Sonra, hastada diabete bağlı herhangi bir göz komplikasyonu olmamalı. Sağlıksız göz yüzeyi, katarakt, herhangi bir şekilde retinopati, retina damarlarında hasar veya yeni-damar oluşumu gibi. Bunlar varsa, hasta benim için LASIK adayı değildir.”
Kontrollü diabet hastalarında LASIK yapan bir diğer doktor, S. Durrie (Kansas), bu hastalarda son derece detaylı bir göz taraması gerektiğini söylüyor. “ Ayrıntılı retina muayenesi, biomikroskop ile göz yüzeyinin ayrıntılı muayenesi, gözyaşı ve göz yüzeyine ait testler gibi… LASIK olan diabetli hastalarda, yüksek komplikasyon oranlarıyla karşılaşıyoruz. Eğer bu ön muayeneler dikkatle yapılırsa, komplikasyon oranları düşürülebilir.”
Ülkemizde, diabet oranları dünya ortalamasının üzerinde ve genç nüfus oldukça yoğun. Bu nedenle, bu hastaların LASIK adayı olma taleplerini dikkate alırsak, bu bilgileri paylaşmanın önemi de ortadadır.


  • Retina sayfasına dön
  •  DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

    Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.