ROP - Prematüre retinopatisi


Prematüre retinopatisi ya da erken doğan retinopatisi:Gebeliğin 33. haftasından önce ya da 1500 gram doğum ağırlığının altında doğan ya da diğer hastalıklar nedeniyle yüksek oranda oksijen tedavisi alan daha büyük prematürelerde (erken doğum) görülen bir retina hastalığıdır.
Her yıl 1000-1500 bebek bu hastalığın tanısını almakta ve yarısına yakınında körlük gelişmektedir. Prematürelerde retinanın damar gelişimi henüz tamamlanmamış ve aşırı oksijen nedeniyle bu süreç kesintiye uğramıştır. Daha sonraki safhalarda retinada anormal damarlanma, kanamalar ve retina tabakalarında ayrılma (retina dekolmanı) oluşabilir.
Erken tanı konulanilirse ve çok sık - hastalığın şiddetine göre doğumdan sonra 4-7 hafta sonra başlayarak, 1-3 hafta arayla, daha sonra 1 ay aralıkla - izlenebilirse ve erken tedaviye alınabilirse, bazı gözler kurtarılabilmektedir.
Hastalığın lazer, göz içi ilaç enjeksiyonları ya da dekolman ameliyatıyla kontrol altına alınabildiği, ya da gerilediği durumlarda ise bebekler şaşılık, yüksek miyopi, katarakt, glokom gibi ikincil hastalıklar açısından risk altındadırlar.
O nedenle bu hastalıkla ilgili farkındalık büyük önem taşımaktadır.


  • Retina sayfasına dön
  •  DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

    Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.