Refraktif cerrahi (Lazer cerrahisi)


Neden refraktif Cerrahi?
Aktif bir yaşamın gereksinimleri, mesleki zorunluluklar, her zaman gözlük kullanmayla ilgili güvensizlik ve hayal kırıklıkları gibi durumlarda, refraktif cerrahi pek çok insana görmenin düzeltilmesi için yeni bir olanak sağlamaktadır. 1970’lerin başından beri, refraktif cerrahi miyopi, hipermetropi ve astigmatizmaya bağlı görme bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılmaktadır.
Kimler iyi adaydır?
Eğere miyopsanız, gözlükler mesleğinizde, istediğiniz yaşam tarzında zorluklar yaratıyorsa, gözlükler ve kontakt lenslerle ilgili sorunlar yaşıyorsanız veya gözlüksüz daha iyi göründüğünüzü düşünüyorsanız, refraktif cerrahi size göredir.
Ayrıca
*Gözleriniz sağlıklı olmalı,
*Genel sağlığınız yerinde olmalı,
*Görme dereceniz stabil olmalı (Genellikle 18-21 yaşlarda oluşur)
Refraktif cerrahi; yalnızca ayrıntılı bir göz muayenesinden geçtikten, ve doktorla olumlu - olumsuz yönleri tartıştıktan sonra yapabileceğiniz bir seçimdir.

 • Bkz. LASIK için uygun aday mısınız?

 • Kırma kusuru nedir?
  Normal bir görüş için, ışık korneadan göze girer ve gözün arkasında retinada bir noktada odaklanır. Kırma kusurunda, ışığın göze giriş şeklinde bir bozukluk vardır. Işık ışınları tek bir noktada odaklanmak üzere doğru bir şekilde kırılmazlar. Bunun yerine retinanın önünde, arkasında, ya da iki değişik noktada odaklanırlar.
  Kırma kusurları genellikle göz küresinin uzunluğunda ya da korneanın şeklinde bir bozukluktan kaynaklanır.

 • Bkz. Gözlüklerle ilgili doğrular ve yanlılşlar

 • Miyopi nedir? Miyopi ya da uzağı görme bozukluğu yakındaki objelerin net göründüğü fakat uazaktakilerin seçilemediği bir durumdur. Miyopide uzun bir göz küresi ya da dik eğrili bir kornea ışınların retinanın önünde odaklanmasına yol açar ve görme bulanık olur.
  Hipermetropi nedir? Yakını görme bozukluğu ya da hipermetropi uzaktaki objelerin yakındakilerden daha net göründüğü bir durumdur. Hipermetropide göz küresi normalden kısadır ve göz yakındaki objeleri odaklayacak güce sahip değildir.
  Astigmatizma nedir? Astigmatizmada tüm uzaklıklardaki objeler bir şekilde belirsiz ya da bozuk görülür. Çünkü korneanın eğriliği düzgün değil, düzensiz ya da bozulmuş bir yapıdadır ve ışınlar tüm doğrultularda eşit olarak kırılmaz.
  Sonuç olarak retinada tek bir odak noktası oluşamaz ve görme bozulur.
  Stigma=nokta Astigma=nokta şeklinde net bir görüntü oluşmamasıdır.

  LAZER VE GÖZ HASTALIKLARI
  Oftalmik lazerlerin geliştirilmesiyle bir çok göz hastalığının tedavisinde devrim oluştu. Lazerlerin kullanımıyla, görme kaybı , bilinen cerrahi yöntemlere göre daha etkin ve güvenli bir şekilde önlenebilmektedir. Ve bugün, refraktif cerrahide lazerlerin kullanımıyla göz sağlığında yeni bir çağ açılmaktadır.
  Excimer lazer 1976’da IBM tarafından bilgisayar mikroçiplerinin oyulması için gerçekleştirildi. 1983’te korneanın (saydam tabaka) şekillendirilmesi için ideal olduğu anlaşıldı.
  Refraktif lazerlerin etkinliği ve hassaslığı sayesinde çevre dokulara zarar vermeksizin çok sınırlı bir doku parçası çıkartılabilmektedir.
  Oftalmolojide ilk kez 1988’de Avrupa'da kullanılan refraktif lazerler, gözün korneasını şekillendirerek refraktif kusurların düzeltilmesinde kullanılmaktadırlar. 1970’lerden beri yapılmakta olan refraktif cerrahi işlemleri miyopi (uzağı görme bozukluğu), hipermetropi (yakını görme bozukluğu) ve astigmatizmaya bağlı görme kaybını düzeltmektedir. Refraktıf cerrahi için lazerin bulunuşuyla gözler için yeni bir çağ açıldı.
  Excimer Lazer işleminin korneada bir kapak (Lamellar keratoplasti veya LK) ile kombine edilmesiyle miyopi ve astigmatizmanın düzeltilmesinde mükemmel bir teknik ortaya çıkmış oldu.
  Her iki işlemin birleştirimesi, LASİK (Lazer Assisted In-situ Keratomileusis) adını almaktadır ve LK’nın hızlı iyileşme özelliği ile refraktif lazerlerin güvenilirliğini birleştirmektedir.
  Lazer ışını nedir?
  Güneşten ya da bir ampulden gelen ışık, tüm yönlere yayılan ve dağılan bir ışık şeklindedir. Bir gökkuşağı , beyaz ışığı oluşturacak olan kırmızıdan mora kadar görünen ışınların spektrumunu gösterir. Değişik renklerde ışınların değişik kulklanımları vardır. Örneğin beyaz ışık (tüm görünen renklerin spektrumunun karışımından oluşan bir ışık enerjisi) dünyamızı aydınlatır ve görmemizi sağlar; kızılötesi ışık (ısı) bizi ısıtır ve ultraviole ışığı bitkilerin büyümesini sağlar.
  Lazer ışığı x-ışınları, kozmik ışınlar ve gamma ışınları gibi radyasyon değildir. Tüm ışık ışınlarının aynı yönde gittiği tek bir dalga boyundaki ışıktan oluşmuştur. Işığın kendisi emniyetlidir ve özel aynalar ve merceklerle yüksek oranda bir yoğunluk sağlanmamışsa medikal tedavide etkinliği yoktur.
  “ Koherent Lazer ışığı"
  Lazer ışığında tüm ışınlar aynı renkte yani dalga boyundadırlar ve birlikte yol alırlar.
  Excimer lazer o kadar kesin etkilidir ki hedeflenen alanın dışındaki komşu hücreler etkilenmezler. Işının her atımı yalnızca bir mikronun dörtte biri kadar dokuyu ortadan kaldırır.
  Excimer Lazer
  Bir excimer lazer bir ampul gibi fakat daha sofistike ve hassas şekilde ışık oluşturan bir aygıt içerir. Özel bir gaz içeren (Argon florür) bir tübün içinden elektrik akımı geçirildiğinde ultraviolet (UV) ışık enerjisi oluşur. Yönü, odak noktası, şiddeti ve ışığın tüpten çıkışı tümüyle cerrah ve bilgisayar tarafından kontrol edilmektedir.
  Işık oluştuktan sonra tüm ışık ışınlarının aynı yönde yol almasına yol açan bir aynalar sisteminden geçer. Bu koheran ışık serbestleştiğinde, enerjiyi ince bir noktada yoğunlaştıran bir mercekler sistemninden geçer.
  Işık lazerden çıktığında daha zayıftır ve konsantre değildir.Odak noktasına yaklaştıkça enerji yoğunlaşır ve ışık güç kazanır.
  Lazer ışığı trüm ışınların birleştiği odak noktasında en yüksek gücüne ulaşır. Işık odak noktasını geçtiğinde, ışının gücü hızla azalır.
  Bir çocuk fen projesinde nasıl güneş ışınlarını büyüteç aracılığıyla odaklayıp ateş yakabiliyorsa, bir lazerin içindeki çeşitli mercekler de enerjiyi son derece küçük bir noktaya odaklayıp yoğunlaştırabilirler. Yine de excimer lazerin onu refraktif cerrahide kullanılmaya elverişli yapan özelliği, diğer lazerlerin aksine ısı oluşturmamasıdır.

 • Diğer hastalıklara dön
 • DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

  Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.