Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansında sık sorulan sorular

Yakınlarımda da bu hastalık görülebilir mi? Evet. Yaşa bağlı makula dejeneresansı genetiK özellikler taşımaktadır. Bu nedenle erken tanı için göz diibi taramaları çok önemlidir. Göz içine ilaç verildi, fakat hastalığım devam ediyor. Verilen ilaçların etkisi 1-1.5 aydır, fakat hastalık ilerlemeye devam etmektedir. Bu nedenle ilacın her ay tekrarlanması gereklidir. İlk üç enjeksiyon her ay yapıldıktan sonra, tekrarlama durumunda tekrar enjeksiyon yapmak günümüzde en çok uygulanan yöntemdir. Tedaviden sonra görmem daha da azaldı. Tedaviyi bırakmalı mıyım?: Bazı durumlarda hastalık çok ağır seyretmektedir. İlaca cevapsızlık olabilir, ilaca direnç gelişebilir, ya da hastalık çok ilerlemiş olabilir. Alınan cevaba göre tedavi yönteminde değişiklik yapılmaktadır, tek tip standard bir tedavi yoktur. Günümüzde giderek daha etkili ilaç versiyonları FDA onayı almakta, kombine yöntemler denenmektedir. Bu nedenle tedaviyi bırakmak körlüğü başından kabullenmektir. Ayrıca hastalığın öbür gözde de ortaya çıkacağı unutulmamalıdır. Diğer gözüm görüyor. Tedavi olmak istemiyorum. Yaşa bağlı makula dejeneresansı (sarı nokta hastalığı) 60 yaşın üzerinde en başta gelen körlük sebebidir. 1-2 yıl içinde diğer göz de kaybedilebilir. Doktorum tedavide kullanılan ilacın FDA onayı olmadığını (off label kullanım) söyledi. Tedaviyi yine de olmalı mıyım? Günümüzde bu hastalığın tedavisinde en çok kullanılan ilaç kolon kanserlerinde kılcal damar oluşumunu önlediği görülerek gözde denenmiş olan ilaçtır. Bu ilaç tüm dünyada ve gelişmiş ülkelerde sayısız göz hekimi tarafından düşük maliyeti ve tedavideki başarısı nedeniyle tartışmasız kullanılmaktadır.Ayrıca FDA çok yeni bir çalışmayla bu ilacın da off label olmayan ve yalnızca göze uygulamak için üretilmiş olan diğer ilaçla aynı etkileri gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle tereddütsüz uygulanabilir. Günümüzde göz içi enjeksiyon için kullanılan ilaçlar arasında ne farklar var? İlaçların bazıları terkedilmiş, diğerleri ise araştırma aşamasındadır. Yukarıda bahsedilen ve yalnızca göz için üretilmiş ilacın serum düzeyi, bu nedenle de vücuttaki yan etkileri daha azdır. Yine de damar tıkanıklığı geçirmiş hastalarda her iki ilacın da ilk altı ayda kullanılmasında dikkatli olunmalıdır. İlaç sonrasında gözümün önünde noktalar ve gölgeler oluştu. Verilen göz içi ilaçlar ilk günlerde batma, sinek uçuşması, yüzeyel kanamalar gibi belirtiler verebilirler. Bunların önemli olup olmadığı doktor kontrolundan sonra anlaşılır. Kortizonun göz içine verildiği hastalarda ilaç saydam olmadığı için, gölgeler olabilir. Dik oturmakla ilaç aşağı çökerek görüşün açılmasını sağlanır. Zaten izleyen günlerde ilaç hızla emilir ve gölgelenmeler gider. Enjeksiyon sonrası gözümde kırmızılık oluştu. İğne yerinden olan kanama önemsizdir. Fakat ağrı ve görme kaybı varsa, mikrobik bir durum söz konusu olabilir ve acil olarak görülmelidir. Ayrıca verilen ilaçlara bağlı allerjiler çok nadir de olsa görülebilir. Eğer antiallerjik ilaçlara cevap alınamazsa, ilacın ameliyatla geri alınması gerekebilir. Yine de tüm bu komplikasyonların oranı, dikkate alınmayacak kadar küçüktür. Başka bir şehirde yaşıyorum. Kontrola gelmem zor. İlaç uygulamalarının ardından, bir çok gelişmiş ülkede hastalar telefonla izlenmektedir. Biz buna rağmen hastamızı düzenli olarak görmeyi tercih ediyoruz. Ulaşımı zor olan hastalar bir yakınmaları olduğunda, yakında olan bir göz hekimine muayene olup sonuçları bildirebilirler. Fotodinamiden sonra görmem azaldı. Fotodinamik tedavi (PDT) ilk 1-2 günde görme merkezinde ödeme yol açabilir. Esas değerlendirme 1 hafta sonra yapılır. Yukarıda çok sayıda tedavi şekli ve kombinasyondan söz ettiniz. Benim için yararlı olan yöntemi nasıl bulabilirim? Buna en iyi kararı, sizi izleyen ve tanı koyan doktorunuzla birlikte vereceksiniz. Her yöntemin artı ve eksileri vardır ve kesin bir tedavi henüz bulunmamıştır. Fakat günümüzdeki tedavilerle % 70 lere varan oranda görme kaybı önlenebilmektedir. Görme aynı düzeyde korunabilmekte, hatta bir çok hastada 1-2 sıra görme artışı sağlanabilmektedir. Bir şikayetim yok. Yine de muayene olmalı mıyım? Tedavi aşamasında hastalar her ay görülmektedir. Hastalık durduğu zaman eğer tehlike görülmüyorsa, 3 ayda bir idealdir. Yine de hastanın kareli kağıt testiyle görme merkezini düzenli olarak muayene etmesi gereklidir. Çünkü nüksler (alevlenmeler) olabilir, kuru tip yaş tipe dönüşebilir ve diğer gözde hastalık başlayabilir. Gözlerin bir tanesinin gördüğü durumlarda bu anlaşılmayabilir. Havuç yemek hastalığı önler mi?

Havuç yemekle alınabilecek kA vitamini bir efsanedir. Göz hastalıklarında tek bir gıdanın alınması hastalıkları engellemez. Küçük yaşlardan iitibaren dengeli beslenmek ve güneş ışınlarından korunmak, ayrıca düzenli olarak göz muayenesi olmak çok önemlidir.

  • Retina sayfasına dön
  •  DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

    Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.