Katarakt

Gözün içindeki kristal mercek şeffaflığını kaybettiği zaman, oluşan bulanık doku "katarakt" adını alır. Başlangıçta kataraktların fazla bir belirtisi olmaz, yalnızca görme bir miktar azalır, retinaya (ağ tabaka) ışık daha az geçer. Bu, gözlükle düzelebilen bir görme azlığıdır. Lensin opaklaşması arttıkça görme giderek daha azalır ve artık gözlüklerle düzeltilemez

Katarakt günümüzde dünya nüfusunun yarıya yakın kısmını etkilemektedir. Gelişmemiş ülkelerde hala bir körlük nedenidir. Ülkemizde ise yeni yöntemlerle ve çok başarılı olarak yapılan bir cerrahidir.

Kataraktlar çeşitli şekillerde sınıflanabilir:
 • Doğumsal katarakt ( Başka anormallik yoktur) Bkz bebeklerde katarakt
 • Gençlik çağında başlayan kataraktlar (Doğuştan kromozal anomaliler, metobolik bozukluklar veya nedeni bilinmeyen sendromlar)
 • Yaşlılık kataraktı
 • Komplike (ikincil/sekonder) kataraktlar (Başka bir göz hastalığına bağlı olarak gelişirler)
 • Patolojik kataraktlar (bir hastalığa ya da ilaç kullanımına bağlı olabilirler.)


Lensin normal işlevi görüntüyü retinaya (ağ tabaka) odaklamaktır . Lens, bombeliğini arttırarak veya azaltarak kırıcılık gücünü (diyoptri) değiştirebildiği için yakına veya uzağa göz kendini ayarlayabilir. Buna gözün uyum yeteneği diyoruz. Yaşla birlikte lensin doğal esnekliği azalmaya başlar ve hastanın yakına odaklamak için artık okuma gözlükleri kullanılması gerekir (presbiyopi).

Lensin esnekliğinin azalmasının yanısıra yaşlılıkla ilgili olarak insanların en az % 50' sinde saydamlık da azalır (katarakt) ve artık gözlüklerle düzeltilemeyen bir bulanık görme olur. Bu durumda tek tedavi ameliyattır.
Bebeklerde katarakt Bebeklerdeki kataraktlar giderek daha sık teşhis edilmeye başlandı. Kataraktlar tek ya da çift taraflı, ilerleyici ya da ilerlemeyen tiplerde olabilir. Üçte birinin nedeni belirsizdir. Diğerleri bazı gözü ve tüm vücudu ilgilendiren diğer hastalıklarla birlikte olabilir. Çocuklarda darbelere bağlı kataraktlar o anda ya da sonradan yavaş bir şekilde gelişebilir. İonize radyasyon, annenin hamilelikte ilaç alkol, sigara kullanması gibi etkenler de dikkate alınmalıdır. Kataraktların belirtileri Katarakt nedeniyle gözün arka bölümlerine giren ışık azaldığından bulanık, şekilsiz ve dağınık görülür. Kataraktlar genellikle ışıkların etrafında haloya ve kamaşmaya neden olurlar. Bazı kişiler göz önünde bir tabaka varmış duygusuna kapılır ve onu uzaklaştırabilmek için ümitsizce göz kırparlar. Gözlük kullanan bir kişi gözlüklerinin kirlendiğini sanıp temizlemekle uğraşabilir. Bu bulgulardan herhangi biri sizde varsa kataraktınız olabilir. Son tanıyı doktorunuz koyacaktır.
 • Bulanık ya da şekilsiz görme
 • Parlak ışıkların etrafında halo ya da kamaşma
 • Renk algılamada (özellikle mavi) bozukluk
 • Derinlik hissinin kaybı
 • Gece körlüğü
 • Göz yorgunluğu ve baş ağrısı
 • Bu bulgulardan biri veya birkaçı sizde varsa, göz doktorunuzdan randevu almanızın zamanı gelmiş demektir.


Katarakt ameliyatı ne zaman yapılmalıdır? Katarakt'tan şüpheleniyorsanız, muayene olmanız gerekmektedir. Bazı kez, basit bir gözlük muayenesi sırasında da katarakt teşhisi konulabilir. Birkaç testten sonra doktorunuz ameliyatın gerekliliği konusunda sizi aydınlatacaktır. Genellikle, katarakt günlük işlerinizi engellemeye başladığında ameliyat tavsiye edilebilir. Ameliyat olmak sonuç olarak elbette ki hastanın kendi kararıdır. Fakat günümüzün cerrahi teknikleriyle artık görme iyice düşene ya da katarakt "olgunlaşana" kadar beklemek gereksizdir. Ayrıca kararakt ilerlediği oranda sertlik derecesi de artacak ve ameliyat zorlaşacaktır.

Bir noktaya kadar katarakta bağlı görme azlığı miyop gözlüklerle giderilebilir. Ama sonunda bulanık lensin cerrahi olarak çıkartılması kaçınılmazdır. Özel olarak kaplanmış gözlükler ya da ultra-violeyi bloke eden güneş gözlükleri kataraktın gelişimini yavaşlatabilir. Fakat damlalar, ilaçlar, göz egzersizleri ve lazer tedavisinin hiç bir yararı yoktur. Modern katarakt cerrahisi yapılmakta olan cerrahiler içinde en başarılılarından biridir.


Modern tekniklerle, katarakt cerrahisi ayaktan yapılmaktadır. Ameliyat sabahı hastaneye gelecek ve katarakt çıkartıldıktan kısa süre sonra eve döneceksiniz. Ameliyattan önce gözü ve çevresini uyuşturmak için bir anestetik ve sizi ameliyat sırasında rahatlatacak ilaçlar verilecektir. Günümüzde eğer hastanın durumu uygunsa yalnızca göz damlalarıyla da ameliyat yapılmaktadır.

Katarakt’tan şüpheleniyorsanız, muayene olmanız gerekmektedir. Bazı kez, basit bir gözlük muayenesi sırasında da katarakt teşhisi konulabilir. Birkaç testten sonra doktorunuz ameliyatın gerekliliği konusunda sizi aydınlatacaktır. Genellikle, katarakt günlük işlerinizi engellemeye başladığında ameliyat tavsiye edilebilir. Ameliyat olmak sonuç olarak elbette ki hastanın kendi kararıdır. Fakat günümüzün cerrahi teknikleriyle artık görme iyice düşene ya da katarakt “olgunlaşana” kadar beklemek gereksizdir. Ayrıca kararakt ilerlediği oranda sertlik derecesi de artacak ve ameliyat zorlaşacaktır.
Testler ve değerlendirme: Kataraktınız olup olmadığı ve görüşünüzün ameliyatla artma olasılığı için birkaç test yapılacaktır. Bunlar, görme derecenizin gözlüklerle ne kadar arttırılabildiği, gözünüzde görmeyi engelleyecek başka bir hastalık olup olmadığı gibi muayenelerdir. Kataraktınızın tipini ve göz dibini (retina) iyice görebilmek için , gözbebekleri büyütüldükten sonra muayene tekrarlanır.

Ameliyat kararından sonra diğer testlere geçilir. Örneğin göz içi merceğinin numarası saptanmak üzere ultrasonla gözün odak uzaklığı ölçülür.
Görmeniz artacak mı? Tüm dünyada her yıl milyonlarca başarılı katarakt ameliyatı yapılmaktadır. Eğer tek sorununuz kataraktsa daha iyi görebilme şansınız son derece yüksektir. İleri tekniklerle görme % 98 oranında düzelmektedir.

Gözün içine uygun mercek yerleştirilmekte ve görüntü böylece retinaya odaklanmaktadır. Günümüzde bu mercekler çok odaklı, mavi ışığı süzen vs çok çeşitli seçeneklerle uygulanmakta ve başarı oranı daha da artmaktadır. Katarakt cerrahisi gözün yapısını bozmadığı için bir çok klinikte yavaş yavaş eximer lazer cerrahisinin yerini almaktadır

Katarakt cerrahisinden sonra kişiler sıklıkla görüntülerin ne kadar net , parlak ve renkli olduğunu söylerler. Eğer sizde ya da bir arkadaşınızda katarakt varsa katarakt cerrahisi ve göz içi mercek yerleştirilmesinin görmenin restorasyonunda ne kadar başarılı olduğu bilmek sizi rahatlatacaktır. Başarılı katarakt cerrahisinin ardından hızla görmenize kavuşabilrirsiniz. Ayrıca ameliyattan sonra hareket kısıtlanması da yoktur.

Ameliyat kararından sonra diğer testlere geçilir. Örneğin göz içi merceğinin numarası saptanmak üzere ultrasonla gözün odak uzaklığı ölçülür.


Göz içi lensleri Katarakt cerrahisinde gözün odaklayıcı merceği çıkartıldığından, görme ancak yapay bir mercekle IOL (İntra Oküler Lens) sağlanabilir. Göz içi lensleri hasta için bakımı gerekmeyen bir odaklayıcı sağlayacaktır.

Göz içi Merceğinin Avantajları
 • Kontakt lenslere ya da kalın gözlüklere gerek kalmaz
 • Bakım istemez
 • Ameliyattan sonra aktivite kısıtlanması yoktur.
 • Ameliyattan sonraki görünüm normaldir
 • Derinlik hissi ve uzaklıkların algılanması düzelir
 • Yan bakışlarda görüş kısıtlanmaz
Günümüz teknolojisinde ayaktan tadaviyle ve mikrocerrahi yöntemleriyle hassas katarakt ameliyatları yapılabilmekte ve hastanın iyi bir görüşe ve aktif bir yaşama hızla kavuşması sağlanmaktadır.

Katarakt cerrahisi sırasında bulanık lens materyali (katarakt) lens kapsülünün içinden çıkartılır. IOL geride kalan kapsülün içine yerleştirilir. Merceğe ilişik olan luplar sayesinde mercek sağlam bir şekilde yerinde kalır.
Dikişsiz ya da küçük kesili ameliyat teknikleri nelerdir? Gözün normal lensinin yapısında bir kapsül ve onun içini dolduran nucleus (çekirdek) denen yumuşak bir medde vardır. Kapsülde bir açıklık oluşturularak bulanık nukleus çıkartılır. Kapsül, içine yapay bir mercek yerleştirmek için yerinde bırakılır (bazı durumlarda mercek kapsül içine değil, iris arkasına yerleştirilir).
Bu yöntemde kataraktın çıkartılması için ultrason teknolojisi kullanılmakta ve onun ardından küçük kesiden (2,8-3 mm) girebilecek özellikte katlanabilen bir göz içi merceği yerleştirilmektedir.
Modern katarakt cerrahisinde genel anestezi gerekmediğinden iyileşme hızlıdır. Birçok hastada ağrı için hiç ya da çok az ilaç gerekecektir. Birçok normal aktiviteye aynı gün, diğerlerine ise birkaç gün içinde başlanabilir. Birçok hasta ameliyattan birkaç gün sonra araba kullanabilir.
Bazı kez daha iyi görme için gözlükler gerekebilecektir. Günümüzde uzak, yakın ve orta mesafeleri görebilmeyi sağlayan çok odaklı mercekler (multifokal) giderek daha mükemmelleşmekte ve ameliyat sonrası gözlük gereksinimi azalmaktadır. Fakat çok odaklı merceklerle yeni görme şekline alışmak da bir süreç gerektirmektedir.


Sekonder göz içi lensleri Daha önce katarakt ameliyatı olmuş ve gözlük ya da kontakt lensle rahat edememiş hastalara ikinci bir ameliyatla göz içi lensi yerleştirilebilir. Sekonder (İkincil) Kataraktlar Lensi çevreleyen lens kapsülü, göz içi lensini yerleştirmek için yerinde bırakılmaktadır. Hücre yenilenmesinin bir sonucu olarak, kapsül sıklıkla bulanıklaşabilir. Bu durumda YAG lazerle kapsülde ışığın geçebileceği bir açıklık sağlanır. İşlemin bitiminden kısa süre sonra görme kazanılir.
 • Diğer hastalıklara dön
 • DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

  Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.