Uveit‘in komplikasyonları nelerdir?Uveitin komplikasyonları, görme kaybına yol açabilecek ciddi komplikasyonlardır. Hastalık sırasında oluşan görme azalması, tedavi edilmezse kalıcı olabilir.

Bu komplikasyonlardan önlenebilir olanları, izleme sırasında anlaşıldığında, tedavi protokolü buna göre değiştirilir. Takipler sıklaştırılabilir, ilaç dozları ayarlanabilir vs.

Ön uveitlerde gözbebeğinin arkaya yapışması, glokom ve katarakt en önemli yan etkilerdir. Arka uveitlerde ise görme merkezindeki ve görme sinirinde kalıcı hasar olabilir. Bir çok uveitte görme merkezinde ödem (sıvı birikmesi) meydana gelir. Ayrıca vitreus boşluğunda toplanan iltihabi hücreler nedeniyle de görme ileri derecede etkilenebilir.
Bazı uveitlerde yeni damar oluşumu (neovaskülarizasyon) nedeniyle göz içi kanamaları olabilir. Bazı tipleri ise görme alanında kayıplara neden olabilir.

uveit sonrası gelişen katarakt ve göz bebeğinde yapışıklık


  • Üveit sayfasına dön
  •  DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

    Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.