Uveitin çeşitleri nelerdir?

Uveitin çeşitleri nelerdir? Uveit, çeşitli şekillerde sınıflanmaktadır. Başlangıç hızına göre akut (ani) ya da kronik (süregen), göz içinde oluştuğu yere göre ön, orta ve arka uveit olabilir. Ayrıca nedenlerine göre enfeksiyöz veya non-enfeksiyöz olabilirler. Enfeksiyöz uveitler mikrop, virüs, parazit, mantar nedeniyle oluşabilirler. Non enfeksiyöz olanlar genellikle nedeni bilinemeyen ve idyopatik olarak adlandırılan uveitler olabileceği gibi, sarkoidoz, Behçet hastalığı gibi adı konulabilen hastalıklara da bağlı olabilir. Ayrıca iltihap hücrelerinin tipine göre, yaşa göre değişik sınıflamalar da vardır. Bazı olgularda uveit her zaman tek gözü tutar. Bazı hastalıklarda ise çift taraflıdır. Tüm bu kriterlere dikkat edilmesi, uveitin adının konulmasını kolaylaştırmaktadır. Kerato-uveit: Bazı durumlarda özellikle uçuk ve zona virüsleri, gözün kornea adını alan saydam tabakasını etkiler, yaralara ve lekelere neden olabilir ve görmeyi bozabilirler. Bu durum KERATİT adını alır. Bu hastalarda aynı zamanda uveit de görüldüğünde, kerato-uveit” adını alır. Uveit için kullanılan ilaçlar kornea yara iyileşmesini geciktirebileceği için, bu olgularda çok dikkatli olmak gereklidir. Çocukluk çağı uveitleri: Uveit, çocuklarda da görülebilen bir hastalıktır. Bu hastalıkların başında romatizmal hastalıklar gelmekte ve çok şiddetli bir uveit oluşturarak teşhis geciktiğinde göz kaybına yol açabilmektedir. Bu durumlarda hastanın romatologla birlikte izlenerek yoğun bir tedavi ve takip altında tutulması gerekmektedir. Bu hastalarda katarakt ameliyatı yapılırken uveit nüks edebileceği için ameliyat öncesi ve sonrasında uveit açısından çok ciddi bir tedavi ve izleme protokolü gereklidir. Bunun dışında Behçet hastalığı, sarkoidoz, virüslere (uçuk) ve parazitlere (toxoplazma) bağlı uveitler de çocuklarda görülebilir. Çocuklarda kullanılan kortizonun kemiklerdeki gelişmeyi olumsuz etkileyeceği ve yan etkilere neden olduğu, fakat uveit tedavi edilmezse de görmenin kaybedileceği akılda tutularak denge iyi korunmalıdır. Travmatik/post operatif uveit Göz travmalarında ve katarakt, LASIK gibi göz ameliyatlarından sonra da gözde geçici bir uveit oluşmaktadır. Fakat nedeni açıkça belli olan ve kullanılan damlalarla kolayca kontrol altına alınabilen bu olgular, konumuz dışındadır. Maskeli sendromlar: Lösemi, lenfoma gibi hastalıklar ve göz içi tümörleri, gözde uveitle karışabilen bulgulara neden olabilirler. Bu gibi durumlarda altta yatan nedenin tanımlanması ve tedavisi, hayat kurtarıcıdır.

  • Üveit sayfasına dön
  •  DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

    Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.