Sanat Öyküsü
Dr. Füsun Uzunoğlu, 1995 yılından itibaren büyük sevdası ve tutkusu olan resim ve fotoğrafla ilgilenmeye başladı. Bahattin Odabaşı,Celalettin Tandoğdu, İclal Erentürk ve Tülin Demiray'la çalıştı. Yağlıboya ve akrilik çalışmaları sürmektedir. 2004'de IFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) üyeliğine kabul edildi. IFSAK bünyesinde çeşitli fotoğraf ve sanat eğitimlerine katıldı.

Ayrıca
Spikerlik ve sunuculuk sertifikası var.
Mario Levi ileri yazı atölyesinde ise yazarlığı deneyimledi.

Sergiler:
Kişisel Sergiler:
Aralık 2006, Aralık 2007 Vizörümden Uzakdoğu, kişisel fotoğraf sergisi, IFSAK, Beyoğlu
Şubat 2009, Sokaklar ve İnsanlar, kişisel yağlıboya resim sergisi, Özel Moda Klübü
Ocak 2013, İstanbul geceleri, kişisel yağlıboya/akrilik resim sergisi, Basın Müzesi, Cağaloğlu

Karma Sergiler:
Mayıs 2012, Artev, karma resim sergisi, Kadıköy
Nisan 2013, Antik Kentte Ressamların buluşması, Gaziantep, karma resim sergisi
Ağustos 2013, Kırmızı-beyaz, karma resim sergisi, Şirketi Hayriye Sergi Salonu, Kadıköy
Mart 2014 TTB fotoğraf ve resim sergisi, Basın Müzesi, Cağaloğlu (Renkli dalı üçüncülük ödülü)
Mart 2013 Sarı Virüs, Hardan Sanat Grubu karma sergisi, Cihangir
Şubat 2014, Sevgililer günü karma sergisi, Bahariye sanat galerisi, Kadıköy
Mart 2014 TTB Resim sergisi, Basın Müzesi, Cağaloğlu
Ödüller:
Boyner photoğraf yarışması (TFSF onaylı), serbest renkli baskı dalında iki sergileme, 2008
Türk Tabipler Birliği renkli baskı dalında üçüncülük ödülü, 2013
Türk Tabipler Birliği, siyah/beyaz dalında iki sergileme, 2014
 DİABETİK RETİNOPATİ Şeker hastalığıyla birlikte yaşamayı öğrenebilirsek, yaşamımızda daha güzel uğraşlara da yer açabiliriz. Bu nedenle diyabetik retinopatiyi anlamakta ve önlem almakta yarar var. Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı Görme merkezinde (makula) yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir bozukluğu anlatır. Batılı ülkelerde 65 yaş ve üzerindeki en başta gelen görme kaybı nedenidir. Yaşlı nüfustaki artış göz önüne alındığında bu hastalığın önemi de artmaktadır. Hastalığın görülme oranı 65 yaşın üzerinde %3 iken, 75 yaşı geçenlerde % 15’lere varmaktadır. Ayrıca yaş ilerledikçe iki gözde birden görülme sıklığı da artar. Göz muayenesinin önemi Göz muayenesi ve göz hastalıklarını gözlük muayenesi olarak anlamamak gereklidir. Hastanın bu konuda bilinçlenmesi çok önemlidir, çünkü kırma kusurları ( miyopi, hipermetropi, astigmatizma ) toplumda yaygın olarak görülebilen ve bilinen kusurlardır. Oysa göz hastalıklarının daha büyük bir kısmı yazık ki başlangıçta hiç bir belirti vermez. Hasta göz doktoruna geldiğinde görme artık geri döndürülemeyecek noktada bulunmaktadır.

Copyright (c) 2010 www.fusunuzunoglu.com All rights reserved.